hp3

Tyto příklady dokazují, že AI má obrovský potenciál v oblasti umění a vizuálního obsahu. Zde jsou příklady generátorů 

29.04.2023
  1. DALL-E: DALL-E je generátor obrázků od společnosti OpenAI, který využívá technologii GPT-3 pro generování vizuálních děl na základě textových popisů. URL: https://openai.com/dall-e/

  2. NVIDIA StyleGAN2: StyleGAN2 je vylepšená verze generátoru umělých obrázků StyleGAN od společnosti NVIDIA, který vytváří vysoce realistické obrázky s vysokým rozlišením. URL: https://github.com/NVlabs/stylegan2

  3. RunwayML: RunwayML je platforma, která zpřístupňuje nejnovější AI nástroje pro generování vizuálního obsahu, včetně obrázků, videí a interaktivních aplikací. URL: https://runwayml.com/

  4. Artbreeder: Artbreeder je webová aplikace, která umožňuje uživatelům vytvářet unikátní a komplexní obrázky prostřednictvím křížení a mutace stávajících vizuálních děl. URL: https://www.artbreeder.com/

  5. DeepArt.io: DeepArt.io je online služba, která využívá hluboké učení pro transformaci fotografií do uměleckých děl ve stylu známých malířů nebo vlastních vzorů. URL: https://deepart.io/

Čtěte více

Team

50

BLOG

42

hp6

hp6

-->